Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova Dječjeg vrtića Latica na adresi Vitezovićeva 5, Split

REFERENTNI BROJ UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA: KK.04.2.1.04.0704

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 19. ožujka 2019. – 18. ožujka 2021.

 

 

Projekt Energetske obnove Dječjeg vrtića Latica odobren je u sklopu Operativnog projekta Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.026.822,52 kn, od čega je 423.692,89 kn bespovratnih sredstava. Korisnik projekta je Grad Split, Ustanova Radost, Dječji vrtić Latica.

 

Projektom energetske obnove Dječjeg vrtića Latica predviđa se poboljšanje energetske učinkovitosti objekta u:

 

     – građevinskom dijelu

     – sustavima potrošnje električne energije

     – termotehničkom sustavu

 

Po završetku obnove projektirano ostvarenje ušteda u potrošnji:

    – energije za grijanje od 51,01 %

    – primarne energije od 44,42 %

    – smanjenje emisije CO2 za 48,15 %

 

Po završetku energetske obnove očekivana je promjena iz energetskog razreda „D“ u energetski razred „C“.

 

Kontakt osobe za više informacija:

Ustanova Radost: Endica Radić Hozo, ravnateljica

Grad Split: Anto Krželj, Ana Bodul

www.strukturnifondovi.hr