Cijene redovitih programa po trajanju:

 

 

 10 satni jaslični     program

 

10-satni vrtićki program 8-satni vrtićki program 6-satni vrtićki program (jutarnji) 5-satni vrtićki program (poslijepodnevni)

 

 82,29 € (620 kn)

 

79,63 € (600 kn) 67,69 € (510 kn) 46,45 € (350 kn) 43,80 € (330 kn)

 

Cijene posebnih i alternativnih programa:

 

 

 NAZIV PROGRAMA

 

TRAJANJE PODRUŽNICA UKUPNA CIJENA 

 

 1. DRAMSKO-SCENSKI  PROGRAM

 

10-satni POPAJ 106,18 € (800 kn)

 

 2. LUTKARSKI PROGRAM

 

10-satni SREĆICA 106,18 € (800 kn)

 

3. LIKOVNI PROGRAM

 

10-satni SREĆICA 106,18 € (800 kn)

 

4. LIKOVNI PROGRAM

 

6-satni POPAJ 59,73 € (450 kn)

 

6. SPORTSKI PROGRAM

 

10-satni LATICA 99,54 € (750 kn)

 

7. SPORTSKI PROGRAM

 

10-satni PETAR PAN 99,54 € (750 kn)

 

8. SPORTSKI PROGRAM

 

6-satni PETAR PAN 66,36 € (500 kn)

 

 9. SPORTSKI PROGRAM

 

5-satni PETAR PAN 63,71 € (480 kn)

 

10. ENGLESKI JEZIK

 

5-satni BUBAMARA 50,44 (380 kn)

 

11. ENGLESKI JEZIK

 

6-satni SMOKVICA 53,09 € (400 kn)

 

12. ENGLESKI JEZIK

 

6-satni VESELI PATULJCI 53,09 € (400 kn)

 

13. MONTESSORI PROGRAM

 

10-satni ŠARENI SVIJET 99,54 € (750 kn)
 
Program javnih potreba – Program predškole – u trajanju od 3 sata, je besplatan.