Dječji vrtić Radost Split je javna predškolska ustanova kojoj je osnivač Grad Split. U našoj Ustanovi se ostvaruju programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene godine dana do polaska u školu. Pod imenom Radost, Ustanova je osnovana i registrirana 1991. godine.

 

Svoju djelatnost realiziramo u 20 objekata sa 74 odgojne skupine. Sjedište Ustanove se nalazi u sklopu objekta Srećica, na adresi Hercegovačka 22, Split. Odgojno-obrazovnu djelatnost provodimo i u područnim objektima na središnjem (Popaj, Latica, Petar Pan) i istočnom dijelu grada Splita (Pluton, Veseli patuljci, Šareni svijet, Smokvica, Nevica, Nešpulica, Maslina, Margaritela, Pinokio, Iskrica, Cvrčak, Bubamara), kao i u naseljima Žrnovnica (Tratinčica, Trešnjica), Srinjine (Višnjica) i Slatine (Morski konjić).

 

Naša se misija temelji na uvažavanju individualnih razlika, potreba i sposobnosti svakog pojedinca u poticajnom prostorno-materijalnom i socijalnom okruženju. Usmjereni smo na poštivanje dječjih prava i razvoj potencijala sve djece te razvoj profesionalnog identiteta odgojitelja i stručnih suradnika. Svojim djelovanjem unapređujemo partnerstvo s roditeljima i suradnju s širom društvenom i međunarodnom zajednicom.

Vizija ustanove je usmjerena prema kontinuiranom podizanju razine kvalitete odgojno – obrazovnog procesa uz uvažavanje i prihvaćanje stručnih kompetencija i posebnosti svakog pojedinca u timskom radu, a u cilju kreiranja jedinstvenog identiteta ustanove.

 

Dječji vrtić Radost Split, objekt Srećica, Centar je za polaganje stručnih ispita odgojitelja sa područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije od 2000./2001. pedagoške godine. Također, u našoj Ustanovi djeluju odgojitelji koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika. Naša Ustanova ostvaruje kontinuiranu suradnju s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu – Odsjek za predškolski odgoj, putem mentorstva studentima iz metodičkih vježbi likovnog i glazbenog izražavanja.

 

Uvažavanje djetetovih potreba, poticanje razvoja njegovih potencijala te prevencija ometajućih utjecaja na njegov razvoj naš je zajednički cilj i zadatak. Sve aktivnosti djelatnika usmjerene su u pravcu njegovanja inkluzivne kulture ustanove. Svi programi vrtića su usklađeni s temeljnim dokumentima predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj; prilagođeni su potrebama djece te ih nastojimo kreirati pomno prateći njihove interese, kao i potrebe roditelja korisnika usluga.

 

  OBJEKT ADRESA TELEFON
 1. BUBAMARA HERCEGOVAČKA 42 506-735
 2. CVRČAK SV. LIBERANA 12, MEJAŠI 42 374-133
 3. ISKRICA VRH VISOKE 2 476-274
 4. LATICA VITEZOVIĆEVA 5 568–699
 5. MARGARITELA ŠINE, MALI PUT 34 324-640
 6. MORSKI KONJIĆ SLATINE, PUT PORTA 9 891-139
 7. NEŠPULICA KUPREŠKA 14 367-258
 8. NEVICA MOSTARSKA 21 506-441
 9. PETAR PAN MARINA GETALDIĆA 30A 465-153
 10. PINOKIO ŠEGEDINOVA 18 374-210
 11. PLUTON PETRAVIĆEVA 19 507-836
 12. POPAJ BENKOVAČKA 2 502–499
501-050 jaslice
 13. SMOKVICA KAMEN, SV. MIHOVILA 50 325–469
 14. SREĆICA HERCEGOVAČKA 22 541–170
506–653 fax
 15. ŠARENI SVIJET VRLIČKA 34 508–172
 16. TRATINČICA ŽRNOVNICA, KREŠIMIROVA 46 472–369
 17. TREŠNJICA KOREŠNICA, ANTE STARČEVIĆA 27 328–110
 18. VESELI PATULJCI KUPREŠKA 90 368–660
 19. VIŠNJICA SRINJINE, DIOKLECIJANOV PUT 40 874–218
 20. MASLINA GRABOVA 9a/9b 272–663