PO LATICA

 

 

 

Adresa: Vitezovićeva 5
Broj telefona: 021/568 699

 

Objekt Latica ima 7 odgojnih skupina:

 

  • 1 skupina 10 - satnog jasličkog programa

 

  • 4 skupine 10 - satnog vrtićkog programa

 

  • 1 skupina 8 - satnog vrtićkog programa

 

  • 1 skupina 5 - satnog vrtićkog programa

 

POSEBNI PROGRAM

 

1. INTEGRIRANI SPORTSKI PROGRAM – 10-satni program, voditeljice: Marijana Krstić, Jasminka Marušić

2. INTEGRIRANI SPORTSKI PROGRAM – 10-satni program, voditeljice: Danijela Ristov, Nina Berecka

 

SPECIFIČNOSTI VRTIĆA:

 

1. ORGANIZACIJA METODIČKE PRAKSE STUDENATA
U jednoj odgojnoj skupini ostvaruje se Metodika glazbene kulture za studente Odsjeka za predškolski odgoj Filozofskog fakulteta u Splitu. U suradnji s profesoricom metodike studente vode odgojiteljice Jasminka Marušić i Marijana Krstić