PO VESELI PATULJCI

 

dvoriste

 

Adresa: Kupreška 90
Broj telefona : 021/368660

 

Objekt Veseli patuljci ima 5 odgojnih skupina:

    • 1 skupina 10 - satnog jasličnog programa
    • 2 skupine 10 - satnog vrtićkog programa
    • 1 skupina 6 - satnog jutarnjeg programa
    • 1 skupina 5 - satnog poslijepodnevnog programa

 

POSEBNI PROGRAM

Program ranog učenja engleskog jezika – 6 satni program, voditeljica Martina Jelavić

 

Specifičnosti vrtića:

1. ORGANIZACIJA METODIČKE PRAKSE STUDENATA


U jednoj odgojnoj skupini ostvaruje se Metodika likovne kulture za studente Odsjeka za predškolski odgoj Filozofskog fakulteta u Splitu. U suradnji s profesoricom metodike studente vodi odgojiteljica savjetnica Mila Cvrlje.

 

– Realizacija programa Rastimo zajedno (Unicef)
– Realizacija CAP programa (prevencija nasilja nad djecom)