Programi javnih potreba u ranom i predškolskom odgoju se organiziraju i realiziraju za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina, te djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja (program predškole). 

 

Program  predškole

 

Program predškole se organizira za djecu koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja, a obveznici su upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024.

 

Program se provodi od 1. listopada 2022. do 31. svibnja 2023. godine, svaki dan u trajanju od tri sata.

 

Program predškole potiče razvoj kompetencija djeteta koje su potrebne za što uspješniji prijelaz iz predškolskog u školski sustav, ponajprije razvoj socio-emocionalnih kompetencija, radnih navika i komunikacijskih vještina. Potiče se i bogaćenje dječjeg iskustva novim spoznajama, slobodno izražavanje i kreativnost.

 

Zbog manjeg broja prijavljene djece, program se ne provodi u posebnoj skupini, već su djeca integrirana u postojeće skupine redovitih programa.