1. PROGRAM „RASTIMO ZAJEDNO“ 

 

Radionice „Rastimo zajedno“ su grupni oblik podrške roditeljima djece rane i predškolske dobi.  Na radionicama roditelji i voditelji zajedno traže odgovore na pitanja o roditeljstvu i o djetetovom razvoju.

 

Svrha  Programa je omogućiti razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti, te promiču osobni rast i razvoj roditelja i djeteta.

 

Glavni cilj Programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljima radionica i s drugim roditeljima:

 • razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo
 • upoznaju bolje sebe kao roditelja
 • prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu
 • te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu

 

Program „Rastimo zajedno“ se sastoji od jedanaest konceptualno i tematski povezanih radionica koje provode posebno educirani timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju djeteta:

 

 • Roditelji 21.stoljeća
 • Četiri stupa roditeljstva
 • Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
 • Sva naša djeca i kako ih volimo
 • Slušanje – važna vještina roditeljstva
 • Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
 • Postavljanje granica: kako i zašto?
 • Biramo i kreiramo rješenja
 • Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja
 • Biti roditelj: utjecaji i izbori
 • Završetak i novi početak

 

Dječji vrtić Radost je uključen u realizaciju programa od 2013-te godine. Voditelji programa „Rastimo zajedno“ su: Mila Cvrlje, odgojiteljica savjetnica, Ankica Gavranić, pedagoginja, Marica Trutanić, odgojiteljica savjetnica, Mirjana Dujmović, odgojiteljica, Marija Torlak, odgojiteljica mentorica, Vesna Šango Gizdavčić, pedagoginja, Adriana Bedrica, psihologinja.

 

2. PROGRAM „RASTIMO ZAJEDNO PLUS“

 

 

Program „Rastimo zajedno Plus“ namijenjen je roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

 

Roditelji djece s teškoćama u razvoju su roditelji kao i svi drugi, ali se susreću s dodatnim poteškoćama u svom roditeljstvu (u odnosu na dijete, članove obitelji i zajednicu, kao i u odnosu na institucije), te proživljavaju više strepnje i stresa, te trebaju dodatnu podršku i razumijevanje.

 

Program se sastoji od 11 međusobno povezanih radionica u kojima roditelji razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, prepoznaju učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive, kao i načine na koje se odnose prema svom djetetu.

 

Radionice se održavaju jednom tjedno u trajanju od dva sata, a teme su sljedeće:

 

 1. Svako dijete je posebno, svaki je roditelj poseban
 2. Između očekivanja i prilagodbe
 3. Četiri stupa roditeljstva
 4. Psihološke potrebe djeteta i roditeljski ciljevi
 5. Sva naša djeca i kako ih volimo
 6. Slušanje – važna vještina roditeljstva
 7. Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
 8. Granice: kako i zašto?
 9. Roditeljske odgovornosti
 10. Biti roditelj: utjecaji i izbori
 11. Završetak i novi početak

 

Na radionicama sudjeluje 8 – 12 roditelja, a koriste se raznovrsni oblici rada, od kratkih predavanja uz PPT prezentacije do vježbi i rada  na različitim zadacima, te  razmjene iskustava u malim ili većim grupama.

 

Voditeljice:

Marija Torlak, odgojiteljica mentorica
Mirjana Dujmović, odgojiteljica
Vesna Šango Gizdavčić, pedagoginja

 

3. „KLUB OČEVA  RASTIMO  ZAJEDNO“

 

Radionice „Klub očeva Rastimo zajedno“ namijenjene su očevima (osobama koje imaju ulogu oca u djetetovom životu).

 

Na „Klubu očeva Rastimo zajedno“ posebna se pozornost posvećuje ulozi oca u ranom djetinjstvu. Roditeljstvo se često gleda kroz majčinstvo, a očinstvo se ponekad zanemaruje. Nova znanstvena otkrića pokazuju koliko je odnos očeva i djece važan za razvoj djeteta, te govore o jedinstvenom doprinosu djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju koji daje očeva podrška i poticaj u prvim godinama života.

 

„Klub očeva Rastimo zajedno“ je prilika da se čuje kako očevi žive svoje očinstvo, te kako ih se može poduprijeti u ostvarivanjnu njihove važne uloge u djetetovom razvoju.

 

Program se sastoji od:

 

 • pet radionica s očevima:

Očinska uloga u ranom djetinjstvu
O očevima i osjećajima
O očevima i majkama
Tata i dijete se igraju zajedno
Tata od zanata

 

 • radionice s majkama:

O očevima i majkama

 

 • radionice s odgojiteljima:

Zašto su očevi važni

 

Voditeljice:

Ankica Gavranić, pedagoginja
Mila Cvrlje, odgojiteljica savjetnica
Mirjana Dujmović, odgojiteljica