Sjedište ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja

 

Odgojitelji predškolske djece s područja Splitsko – dalmatinske županije i Dubrovačko – neretvanske županije polažu stručni ispit u DV Radost u Splitu, Hercegovačka 22. i to iz sljedećih predškolskih ustanova:

 

 • Cvit Mediterana , Split
 • Grigor Vitez, Split
 • Cvrčak, Solin
 • Trogir, Trogir
 • Tratinčica, Seget Donji
 • Omiš, OmišDugi Rat,
 • Mali dupin, Split
 • Žabica,Otok
 • OŠ Zagvozd, Zagvozd
 • Mrvica, Supetar
 • Pučišća, Pučišća
 • Sardelice, Stari Grad
 • Komiža, Komiža
 • Biokovsko zvonce, Makarska
 • Brela, Brela
 • Morski konjić, Podgora
 • Sutivan, Sutivan
 • Mali princ, Bol
 • Dobri, Split
 • Montessori dječja kuća, Split
 • Pipi Duga Čarapa, Solin
 • Calimero, Split
 
 • Čarobni pianino,Split
 • Princeza , Split
 • Program predškolskog odgoja pri OŠ Zmijavci, Zmijavci
 • OŠ Marina Držića Program PO za djecu s posebnim potrebama, Dubrovnik
 • Mali Isus, Kaštel Kambelovac
 • Trilj, Trilj
 • Zvončić, Vrlika
 • Vis,Vis
 • Mala sirena, Solin
 • Dugi Rat, Dugi Rat
 • Mali mornari, Podstrana
 • Ribica, Podbablje Gornje
 • Šareni leptirić, SolinDubrovnik, Dubrovnik
 • Župa dubrovačka, Mlini
 • Radost, Vela Luka
 • Blato, Blato
 • Metković, Metković
 • Ston, Duba Stonska
 • Lastavica pri OŠ Braća Glumac
 • Bambi, Smokvica
 • Bubamara, Dubrovnik 

 

U skladu s važećim Poslovnikom o radu povjerenstava za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Prosvjetni vjesnik br. 2. od 17. travnja 2000.g. ispitno povjerenstvo čine :

 

1. dr. sc. Branimir Mendeš, sveučilišni profesor metodike predškolskog odgoja na Filozofskom fakultetu u Splitu, predsjednik ispitnog povjerenstva;

2. Tončica Kalilić
, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj, tajnik ispitnog povjerenstva;

3. Anka Gavranić
, dipl. pedagog, dipl. sociolog, pedagoginja DV RADOST, član ispitnog povjerenstva;

4. mr. praesc. educ. Dubravko Vukovac
, ravnatelj DV Radost, član ispitnog povjerenstva

5. dr. sc. Jadranka Nemeth – Jajić
, sveučilišni profesor metodike nastave hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Splitu, član ispitnog povjerenstva.
 

 

Iznos troškova za polaganje stručnog ispita odgajatelja:

 

 • Prvo polaganje stručnog ispita— (206,91 eura / 1.558,93 kn) 
 • Drugo polaganje stručnog ispita za pismeni rad —  (55,39 eura / 417,34 kn) 
 • Drugo polaganje praktičnog dijela ispita — (96.12 eura / 724,25 kn) 
 • Drugo polaganje usmenog dijela ispita — (83,09 eura / 626,03 kn> 
 • Drugo polaganje stručnog ispita (pismenog, praktičnog i usmenog dijela ispita) — (233,80 eura / 1.761,60 kn) 
 • Drugo polaganje stručnog ispita (praktičnog i usmenog dijela ispita) — (179,21 eura / 1.350,28 kn) 

UPLATE za troškove prvog polaganja stručnog ispita vrše se po primljenom predračunu koji se pristupnicima uručuje prije polaganja pismenog dijela ispita.

 

Sredstva doznačiti u korist:

 

DV RADOST SPLIT
Hercegovačka 22
21000 Split

IBAN: HR3124070001100585260

 

U pozivu na broj koristiti broj predračuna.

Račun će biti ispostavljen po uplati.

 

NAPOMENA:
Dječji vrtići uz prijave za polaganje stručnog ispita za sve odgajatelje pripravnike koji sami snose troškove polaganja stručnog ispita ( fizičke, a ne pravne osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i osobe koje ponavljaju određene dijelove stručnog ispita)  obavezni su priložiti potvrdu o uplaćenim troškovima polaganja stručnog ispita, bez obzira pristupaju li prvi put ili ne.

 

PRAVILNIK o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću