Kao dio šireg programa UNICEF –a za podršku roditeljstva "Prve tri su najvažnije" stvoren je program radionica za roditelje "Rastimo zajedno" koje se od 2008.g provode s roditeljima najmlađe djece širom Hrvatske. U našoj ustanovi se program provodi od  2013. / 2014. ped. godine i u realizaciji sudjeluju dva tima:

 

Članovi tima:   Članovi tima:

 

Ankica Gavranić, pedagoginja

 

Mila Cvrlje, odgojitelj-savjetnik

 

Marica Trutanić- odgojitelj-savjetnik

 

Sanja Vidović, odgojiteljica

 

Ljiljana Ribičić, odgojiteljica

  Vesna Šango Gizdavčić, pedagoginja

 

  Marija Torlak, odgojitelj-mentor

 

  Alda Britvić, odgojiteljica

 

  Mirjana Dujmović, odgojiteljica

 

Planirane su radionice za odgojitelje i radionice za  roditelje  kao i sudjelovanje u superviziji programa. Također se planiramo uključiti u edukaciju za voditelje programa „ Rastimo zajedno plus, čiji cilj je odgovaranje na specifične potrebe i interese roditelja djece s teškoćama u razvoju, te podržavanje i osnaživanje u njihovoj roditeljskoj ulozi.

 

CILJ:  stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo  i o načinima na koje se odnose prema svom djetetu. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta.

Program se temelji na pristupu osnaživanja i partnerskom odnosu voditeljica i roditelja. Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ namijenjen je roditeljima djece do četiri godine.

 

Program je podijeljen u jedanaest širih tema, koje će se realizirati kroz jedanaest radionica:

 

 1. Roditelji 21. stoljeća
 2. Četiri stupa roditeljstva
 3. Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
 4. Sva naša djeca i kako ih volimo
 5. Slušanje – važna vještina roditeljstva
 6. Kako dijete uči o svijetu oko sebe
 7. Granice: Zašto i kako?
 8. Kreiramo i biramo rješenja
 9. Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
 10. Biti roditelji: utjecaji i izbor
 11. Završetak i novi početak