Uloga pedagoga određena je humanističko-razvojnom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, a temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama i stručnim dostignućima.

 

Pedagog  je prisutan u vrtiću kao nezaobilazni čimbenik kvalitetnog ostvarenja osnovne zadaće – ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što uključuje širok raspon djelovanja:

 

  • promicanje i istraživanje različitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i dostignuća,
  • unaprjeđivanje kakvoće rada s djecom i roditeljima te stručno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje odgojitelja i ostalih sudionika u procesu
  • istraživanje i vrednovanje kvalitete primjene programa, odnosno humanog i materijalno organizacijskog okruženja u kojima se programi provode.

 

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgojitelje, te društveno okruženje.

 

  • U odnosu na dijete, primarna je zadaća pedagoga podizanje dnevne kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama.
  • U odnosu na odgojitelje osnovna je zadaća podrška i pomoć u ostvarenju odgojno-obrazovnog procesa, kao i usmjeravanje odgojitelja u osobnom i profesionalnom rastu.
  • U odnosu na roditelje cilj je podrška u odgovornom roditeljstvu te jačanje partnerskih odnosa dječjeg vrtića i obitelji.
  • U odnosu na društveno okruženje primarna je zadaća jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, te promidžba djelatnosti.

 

Pedagog, kao član stručnog tima vrtića, usmjeren je na timski rad i interdisciplinarni pristup, što su nezaobilazni preduvjeti zajedničkog uspješnog djelovanja.