Temeljna zadaća stručnog suradnika- psihologa usmjerena je na osiguravanje uvjeta za ostvarivanje odgojnih i razvojnih zadataka, odnosno razvoj djeteta u cjelini. Poslovi i radne zadaće predškolskog psihologa obuhvaćaju velik broj međusobno vrlo različitih radnih zadataka  vezanih uz djecu,odgojitelje, roditelje, stručno razvojnu službu te širu društvenu zajednicu.

 

Psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju djece. Svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima. Radi i s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome osnaživanje obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta. Surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću. Povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječjem vrtiću te javno prezentira rezultate.

 

Teme koje bi Vam mogle biti zanimljive: