Fiskalna odgovornost

 

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Dječjeg vrtića RADOST SPLIT, prof. Nada Pelaić, donosi:

 

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

Procedura o nalozima za službena putovanja

Procedura o korištenju službenog vozila

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura naplate prihoda

Odluka o razvrstavanju imovine

Proceduru zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Proceduru stvaranja obveza

 

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici vrtića dana 30.06.2012. godine i stupila je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 01.07.2012. godine.