Javna nabava

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Sukladno članku 80.st.2.toč.1.Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Radost, Split kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

 

Izmjena Plana nabave za 2024. godinu (datum objave 6.6.2024.)

Izmjena Plana nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024.g

Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave za 2023. godinu

Izmjena plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Registar ugovora

Plan nabave za 2021. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.god

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.god.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.god.

Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu

Plan nabave za 2018.

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Pravilnik – jednostavna nabava u DV Radost

Plan nabave za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu

Plan nabave za 2016.godinu

Izmjene i dopune plana nabave

Izmjene i dopune plana nabave

Izmjene i dopune plana nabave

Izmjena i dopuna plana za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2013

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2012

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2011

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2010