Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine “ br. 10/97, 107/07 i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića RADOST Split, na svojoj 3. sjednici, utvrđuje tekst Statuta Dječjeg vrtića Radost Split, a nakon pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća GRADA SPLITA na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Split. Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Radost Split obuhvaća Statut od 01.02.1999., na kojeg je Gradsko vijeće Grada Splita dalo svoju suglasnost Klasa:601-02-99-01/11, Ur.broj:2181-15-99, Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Radost Split od 08.12.2008.god., na koje je Gradsko vijeće Grada Splita dalo suglasnost Klasa: 601-01/08-01/30, Ur.broj: 2181/01-11-08-7, i Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Split od od 25.11.2013.god., na koju je Gradsko vijeće Grada Splita dalo suglasnost Klasa: 601-01/13-01/65, Ur.broj: 2181/01-02-13-2, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu, te dana 21.01.2014.god. donosi

 

Statut
Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti
Etički kodeks
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
STATUT DJEČJEG VRTIĆA
PLAN I PROGRAM DV RADOST 2017. – 2018.