25. rujna 2023. 

 

Obavijest o roditeljskom sastanku za program predškole
Program predškole

 

19. rujna 2023. 

 

Obavijest predškola
Zahtjev za upis djeteta u predškolu
Upitnik za roditelje

 

04. rujna 2023. 

 

Obavijest o umanjenju cijene

Zahtjev za umanjenje cijene

Obavijest o pravu na sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa vrtića/jaslica

 

20. lipnja 2023. 

 

Ugovor za vrtić i jaslice

 

15. lipnja 2023.

 

RJEŠENJE o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Radost za pedagošku godinu 2023.-2024. po programima

Obavijest o potpisu ugovora i žalbama 2023

Obavijest za roditelje - upisi u vrtiće

 

16. svibnja 2023.

 

Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Radost za pedagošku 2023./2024.godinu

Tablica slobodnih mjesta

 

30. rujna 2022.

 

OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU ZA PROGRAM PREDŠKOLE

 

27. rujna 2022.

 

Upitnik za roditelje

 

27. rujna 2022.

 

Zahtjev za upis djeteta u predškolu

 

26. rujna 2022.

 

Obavijest o realizaciji programa predškole

 

07. rujna 2022.

 

Obavijest o umanjenju cijene
Zahtjev za umanjenje cijene

 

30. kolovoza 2022.

 

Obavijest o pravu na sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje

 

25. svibnja 2022.

 

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2022/2023.
Ugovor s roditeljima
Obavijest o potpisu ugovora i žalbama 2022.
Obavijest za roditeljski sastanak za novoupisanu djecu 2022.

 

22. travnja 2022.

 

Obavijest o provođenju postupka upisa djece u dj.vrtiće 2022/2023.
Obavijest roditeljima
Tablica slobodnih mjesta

 

21. rujna 2021.

 

Obavijest o realizaciji predškole
Obavijest o roditeljskom sastanku za predškolu

 

06. rujna 2021.

 

Obavijest o umanjenju cijene
Zahtjev za umanjenje cijene

 

31. kolovoza 2021.

 

Obavijest o pravu na sufinanciranje

 

31. kolovoza 2021.

 

Zahtjev za sufinanciranje

 

10. kolovoza 2021.

 

OBAVIJEST ZA RODITELJE O SLOBODNIM MJESTIMA

 

01. srpnja 2021.

 

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Radost za pedagošku godinu 2021.2022.,po programima

 

08. lipnja 2021.

 

Posebni i alternativni programi DV RADOST SPLIT ped.god 2021./2022.

 

07. lipnja 2021.

 

UPISI-OBAVIJEST ZA RODITELJE- VAŽNO!

 

04. lipnja 2021.

 

Obavijest o upisu djece u DV Radost za pedagošku godinu 2021-2022

 

04. lipnja 2021.

 

OBAVIJEST roditeljima

 

23. rujan 2020.

 

Obavijest za roditeljski sastanak – PREDŠKOLA

 

23. rujan 2020.

 

Obavijest o realizaciji programa predškole

 

04. rujan 2020.

 

Obavijest o umanjenju cijene
Zahtjev za umanjenje cijene

 

31. kolovoz 2020.

 

Obavijest o sufinanciranju
Zahtjev za sufinanciranje

 

10. srpanj 2020.

 

Rješenja o upisu djece u ped.god.2020-2021

 

02. srpanj 2020.

 

Obavijest o upisu 2020.-2021.god.

 

Obavijest roditeljima

 

01. lipanj 2020.

 

Mreža programa DV Radost Split

 

29. svibanj 2020.

 

Obavijest o upisu 2020.-2021.god.

 

Obavijest roditeljima
Obavijest o upisu djece u vrtiće i jaslice DV Radost,Split za 2020.-2021.god.
Dokumenti za preuzimanje

 

13. rujan 2019.

 

Obavijest o realizaciji predškole

 

02. rujan 2019.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa vrtića

 

02. rujan 2019.

 

Obavijest o sufinanciranju

 

20. svibanj 2019.

 

Obavijest o roditeljskim sastancima novoupisane djece

 

17. svibanj 2019.

 

Obavijest roditeljima – Važno!!
Ugovor
Primjerak uplatnice
Cijene programa vrtića

 

17. svibanj 2019.

 

Rješenje o upisu djece u dj. vrtiće

 

27. ožujak 2019.

 

Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku 2019./2020. godinu

 

27. ožujak 2019.

 

Upute za provođenje postupka upisa djece u dj. vrtće Grada Splita

 

11. rujan 2018.

 

Obavijest o predškoli

 

06. srpnja 2018.

 

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice DV Radost-Split za pedagošku 2018.-2019.godinu

 

30. svibnja 2018.

 

Obavijest za roditelje

 

30. svibnja 2018.

 

Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV Radost,Split za ped.2018./2019.god

 

20. rujna 2017.

 

Obavijest o realizaciji programa predškole

 

20. rujna 2019.

 

Obavijest o umanjenju cijene

 

06. rujna 2019.

 

Zahtjev za umanjenje cijene

 

06. rujna 2017.

 

Naputak o sufinanciranju

 

06. rujna 2017.

 

Zahtjev za sufinanciranje

 

22. svibnja 2017.

 

Obavijest roditeljima djece upisane u jaslice

 

31. ožujka 2017.

 

Obavijest o upisu u pedagošku godinu 2017. -2018.

 

05. rujan 2016.

 

Naputak sufinanciranja

 

05. rujan 2016.

 

Zahtjev za sufinanciranje

 

17. svibanj 2016.

 

Obavijest roditeljima djece upisane u vrtić

 

01.travanj 2016

 

Obavijest o programima i objektima u kojima nema upisa u 2016. i 2017. pedagoškoj godini

 

02.travanj 2015

 

Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića RADOST Split za pedagošku godinu 2015./2016.godinu